دانلود بهره وری 33 اسلاید

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود بهره وری 33 اسلایدرا مشاهده می نمایید
دانلود بهره وری 33 اسلاید|40107818|tv

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 33 صفحه

بهره وری Productivity دانشكده مدیریت و حسابداری بهره وری در «واژه نامه بهره وری»که از انتشارات داخلی سازمان ملی بهره وری ایران است ، بهره وری را بدین گونه تبیین نمودهاست: «بهره وری به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی،‌ كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی است، آنگونه كه به نفع كارگران، مدیریت و جامعه باشد».
سیر تكاملی مفهوم بهره وری [1] .
Albert Aftalion [2] .
Davis [3] .
Fabricant [4] .
Kendrick & Creamer [5] .
Siegel هفت «C» بهره وری هر راه حلی كه شركت ها، سازمان ها، موسسه‌ها برای ارتقای بهره وری و كیفیت تدوین كننده لازم است كه به نیازهامندیهای زیر پاسخ دهند.
اعتماد و ایمان Confidence and Trust همكاری و تعهد Cooperation and commitment ارتباطات Communication همبستگی Coherence استمرار Continuity خلاقیت Creativity آموزش مستمر Continuous Training در ادبیات مدیریت بهره وری فراگیر استفاده از چرخه بهره وری به صورت فرآیندی مستمر ودر طول زمان كاملاً رایج است.
این چرخه از چهار مرحله به شكل زیر تشكیل شده است : سنجش و اندازه گیری ارزیابی برنامه ریزی بهبود نكته حائز اهمیت در این چرخه، تأكید بهره‌وری به عنوان برنامه همیشگی است.
به این معنی كه بهره‌وری یك برنامه یا یك پروژه نیست كه تنها برای یك بار انجام شود بلكه قضیه بهره‌وری ماهیتی فرآیندی داشته و به صورت مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
چرخه بهره وری مرحله اندازه گیری در واقع اندازه گیری بهره‌وری، سطح بهره‌وری و تغییرات آن طی زمان را نشان می دهد بدون وجود شاخص های بهره‌وری، مفاهیم و مقادیری چون تولید ناخالص، سود ناخالص و.
.
.
تصویر واقعی تولید یك كشور یا سازمان را نشان نمی دهد، چون افزایش ستاده‌ها نتیجه قطعی و حتمی افزایش بهره‌وری نبوده و می تواند ناشی از افزایش تعداد تولید، قیمت فروش یا هزینه‌های انجام كارباشد كه به طور قطع تأثیری در بهره‌وری نداشته و می‌تواند سود را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.
مرحلة ارزیابی بهره‌وری با اندازه گیری بهره‌وری اعداد و ارقامی به دست می‌آید كه نیاز به تجزیه و تحلیل و تفسیر دارند.
در این مرحله، برای بررسی وضعیت موجود با اهداف از پیش تعیین شده نیاز به شاخص‌هایی است كه با آنها نتایج به دست آمده را مورد مقایسه قرار داد و نتایج حاصل را تحلیل نمود.
بنابراین صرف اندازه‌گیری بهره‌وری كافی نبوده و باید با مقایسه تحلیلی آن به انحرافات ایجاد شده دست یابیم.
مرحله برنامه ریزی بهره‌وری كاتن ضمن تأكید بر اهمیت برنامه‌ریزی بهره‌وری، یك روش سه مرحله‌ای به این منظور پیشنهاد می نماید: فرآیند